Canvas Mounting

Jit Jn70c 2-3 4 Pneumatic 15 Degree Coil Nailer


Jit Jn70c 2-3 4 Pneumatic 15 Degree Coil Nailer

Jit Jn70c 2-3 4 Pneumatic 15 Degree Coil Nailer    Jit Jn70c 2-3 4 Pneumatic 15 Degree Coil Nailer

2-3/4 pneumatic 15 degree coil nailer. Nail capacity 250 300 nails.

Use nail type 15 degree flat wire welded nails l : 2" 2 3/4" (50 70mm).
Jit Jn70c 2-3 4 Pneumatic 15 Degree Coil Nailer    Jit Jn70c 2-3 4 Pneumatic 15 Degree Coil Nailer